Ako želte da budete dio skauting tima, svoj životopis možete poslati na mail skauting@mirsadkeric.com. Prednost imaju slijedeće države Švedska, Norveška, Finska, Danska, Belgija, Nizozemska, Francuska, Poljska, Mađarska, Češka, Slovačka i Turska.
Contact